Svařovací drát bez mědi Er70s-6n

  • Non Copper Coated Er70s-6n

    Er70s-6n bez povlaku mědi

    Charakteristika: Tato výroba svařovacího drátu bez povlaku mědi zcela řeší problémy se znečištěním mědi vznikající při výrobě a používání. Přijetím speciální pasivační techniky na povrchu svařovacího drátu je povrch jasný a čistý, odolnost proti rzi je silný. Podávání drátu je stabilní a drát je vhodný pro dlouhodobé nepřetržité svařování. Použití: Svařovací drát bez mědi je široce používán v uhelných důlních strojích, strojírenských strojích, lodích, bri ...