Svařovací dráty s ponořeným obloukem H08mna, Aws.Em12

  • Submerged EM12

    Ponořený EM12

    POPIS CHM 08A lze použít pro měděný masivní svařovací drát pro svařování pod tavidlem. Svařovaná kovová zóna má při použití odpovídajícího svařovacího toku vynikající syntetické technologické vlastnosti. S vyšší účinností nanášení, vysokou kvalitou a nízkou intenzitou práce atd. POUŽITÍ Svařovací dráty se používají pro svařování důležitých konstrukcí z nízkouhlíkové konstrukční oceli a nízkouhlíkové oceli. Například kotle, tlakové nádoby z chemických provozů a jaderných elektráren, mosty ...